Projekty

Měříme, šetříme

Projekt Měříme, šetříme je zaměřen na šetrné nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích. Je koncipován jako série vzdělávacích seminářů vedených odborníky z praxe, kteří účastníkům z řad zástupců municipalit prezentují finanční a technické možnosti úspor energií. Tento projekt je podporován Skupinou ČEZ.

 

Projekt AGRI ČR+ 2.0 s podtitulem „Moderní environmentálně šetrné zemědělství má něco pro každého“ navazuje na informačně-vzdělávací projekt z roku 2015 AGRI ČR+, jehož hlavním výstupem byla informační příručka Společná zemědělská politika EU v letech 2014–2020 a realizovalo jej Centrum pro studium demokracie a kultury o.p.s. Pro rok 2017 je projekt AGRI ČR+ 2.0 opět podpořen Ministerstvem zemědělství České republiky.

 

Pro informačně-zpravodajský portál Euroecho, zaměřený na informování o dění v EU, který provozujeme společně s EUMOS (Evropský ústav pro média a občanskou společnost), připravujeme od podzimu 2015 obsah rubrik Agenda a Monitoring.

 

Pro portál Euroskop, který je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině, připravujeme spolu s kolegy z Centra pro studium demokracie a kultury od roku 2008 obsah rubrik Monitoring legislativy EU a Veřejné konzultace. Naši analytici jsou rovněž autory řady textů v sekci Analýzy, Rozhodování EU a Členství ČR v EU