Projekty

 

Projekt AGRI ČR+: Bezpečnost a dvojí kvalita potravin - výrobci, spotřebitelé a legislativa EU a ČR navazuje na dva předchozí projekty realizované v letech 2015 a 2017. Pro rok 2018 je projekt AGRI ČR+ 2.0 opět podpořen Ministerstvem zemědělství České republiky a již druhým rokem jej realizuje Evropský informační projekt, z.ú.

 

Měříme, šetříme

Projekt Měříme, šetříme je zaměřen na šetrné nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích. Je koncipován jako série vzdělávacích seminářů vedených odborníky z praxe, kteří účastníkům z řad zástupců municipalit prezentují finanční a technické možnosti úspor energií. Tento projekt je podporován Skupinou ČEZ.

 

Pro informačně-zpravodajský portál Euroecho, zaměřený na informování o dění v EU, který provozujeme společně s EUMOS (Evropský ústav pro média a občanskou společnost), připravujeme od podzimu 2015 obsah rubrik Agenda a Monitoring.

 

Pro portál Euroskop, který je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině, připravujeme spolu s kolegy z Centra pro studium demokracie a kultury od roku 2008 obsah rubrik Monitoring legislativy EU a Veřejné konzultace. Naši analytici jsou rovněž autory řady textů v sekci Analýzy, Rozhodování EU a Členství ČR v EU