Projekty

 

Projekt AGRI ČR+: Bezpečnost a dvojí kvalita potravin - výrobci, spotřebitelé a legislativa EU a ČR navazuje na dva předchozí projekty realizované v letech 2015 a 2017. V roce 2018 byl projekt AGRI ČR+ opět podpořen Ministerstvem zemědělství.

 

Měříme, šetříme

Projekt Měříme, šetříme je v letošním roce zaměřen na problematiku boje se suchem. Cílovou skupinou jsou drobní vlastníci půdy. Navazuje na úspěšné projekty z let 2017 a 2018, které se zaměřily (1) na zvýšení informovanosti o možnostech šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích a (2) na vzdělávání mládeže a studentů v oblasti šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost. Projekt je podporován Skupinou ČEZ

 

Pro portál Euroskop, který je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině, připravujeme spolu s kolegy z Centra pro studium demokracie a kultury od roku 2008 obsah rubrik Monitoring legislativy EU a Veřejné konzultace. Naši analytici jsou rovněž autory řady textů v sekci Analýzy, Rozhodování EU a Členství ČR v EU