O nás

Evropský informační projekt (EIP, European Information Project) je nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je přispívat k informovanosti občanů České republiky (ČR) o Evropské unii (EU) a jejích jednotlivých členských státech a vice versa, tedy o ČR v EU a jejích členských zemích. Hlavní devizou EIP jsou jeho analytici, kteří mají dlouholeté zkušenosti s evropskou legislativou a politikou.

EIP se zaměřuje na organizování dlouhodobých výzkumných, informačních, popularizačních a publikačních projektů, na jejichž realizaci se podílí řada dalších neziskových organizací, iniciativ a výzkumných pracovišť. EIP tak podněcuje spolupráci mezi zástupci občanské společnosti a univerzitami a zprostředkovává výsledky bádání širší veřejnosti. Zvláštní důraz EIP klade především na (1) výzkum otázek spojených s fungováním ČR v rámci evropských struktur a (2) studium aktuálních procesů v EU.

EIP byl založen v roce 1999 ve formě občanského sdružení. K 1. 1. 2014 byl v souladu s novým občanským zákoníkem automaticky transformován do právní formy spolku a následně - z iniciativy svých členů - do podoby ústavu. EIP sídlí od počátku v Brně.

Za účelem naplnění svého poslání poskytuje EIP veřejnosti následující neziskové aktivity:

  • základní a aplikovaný výzkum zaměřený na fungování ČR v rámci evropských struktur a aktuální procesy v EU
  • analýza a predikce struktur a procesů ve vztahu k  provedenému výzkumu
  • publikování a šíření odborných a popularizačních studií a analýz na základě provedeného výzkumu
  • organizování komplexních projektů v souladu s výše vytýčenými cíli
  • pořádání přednášek, seminářů, kulatých stolů, workshopů a konferencí
  • vydavatelská a publikační činnost