Měříme, šetříme 2019

Projekt Měříme, šetříme je v letošním roce zaměřen na problematiku boje se suchem. Cílovou skupinou jsou především obce, malí a střední zemědělci a drobní vlastníci půdy. Tematicky navazuje na úspěšné projekty z let 2017 a 2018, které se zaměřily (1) na zvýšení informovanosti o možnostech šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích a (2) na vzdělávání mládeže a studentů v oblasti šetrného nakládání s energiemi a energetickou účinnost. Projekt je podporován Skupinou ČEZ.

Problematika sucha a nedostatečná schopnost krajiny zadržet srážkovou vodu je velice komplexní a palčivý problém, který je nutné řešit na mnoha úrovních. Projekt s pracovním názvem Návrat k přirozenosti. Jak konkrétně ochránit krajinu před suchem má za cíl zajistit co nejlepší informovanost o možnostech, které se v tomto směru nabízejí.

Výstupem projektu budou vedle odborného kulatého stolu letáky a publikace detailně seznamující především obce, ale i zemědělce a drobné vlastníky půdy s možnostmi vázanými na evropské dotační tituly. Chceme přehledně, stručně a na jednom místě nabídnout konkrétní relevantní informace, přehled možností s odkazy na realizátory, krajinné inženýry i právní či finanční podporu, na jejichž základě se vlastníci půdy budou moci kvalifikovaně rozhodnout pro realizaci některého z mnoha krajinných prvků, které prokazatelně zvyšují schopnost krajiny zadržovat vodu a bránit se další degradaci.

Jediným efektivním, dlouhodobě udržitelným způsobem, jak postupně vrátit krajině její původní pestrost a funkčnost, je co největší informovanost velkých i malých vlastníků půdy o přirozených krajinných procesech a nutnosti jejich obnovování.

Návrat k přirozenosti je pro nás návratem ke kulturní pestré krajině, v níž se drží voda, prospívá rozmanitá fauna i flora a kde se dobře žije, pracuje a rekreuje i nám lidem.

Partneři projektu

  

Tento projekt je podporován Skupinou ČEZ.