Měříme, šetříme

Projekt Měříme, šetříme je zaměřen na šetrné nakládání s energiemi a energetickou účinnost ve městech a obcích. Je koncipován jako série vzdělávacích seminářů vedených odborníky z praxe, kteří účastníkům z řad zástupců municipalit prezentují finanční a technické možnosti úspor energií. Projekt je podpořen Skupinou ČEZ.

Co se na seminářích dozvíte?

Semináře jsou rozděleny na dvě části. Na úvod je účastníkům představeno průřezové téma studií proveditelnosti, resp. energetických auditů. Na ně navazuje první blok týkající se financování energetických úspor z dotací. Druhý blok je věnován úsporám energií bez využití dotací.

O čem konkrétně se bude mluvit?   

  • studie proveditelnosti

  • dotace na úspory energií

  • úspory energií v budovách

  • energetické využití odpadů

  • úspory elektřiny, plynu a tepla

  • šetrné nakládání s vodou

Registrujte se včas!

Partneři projektu

Partner projektu Akademie veřejné správy            Partner projektu B&P Research s.r.o.            Partner projektu Eniqa              

                   Partner projektu Smartes             Partner projektu ČVUT: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov            Partner projektu Unisavers

 

Projekt je podpořen Skupinou ČEZ

Projekt je podpořen Skupinou ČEZ