Hedvika Vurbalová

Specializuje se na regionální politiku EU a evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).