Lidé a reference

Naši analytici mají dlouholeté zkušenosti s evropskou legislativou a politikou. Seznamte se s jejich nejvýznamnějšími projekty.