Evropský informační projekt

Bezpečnost a dvojí kvalita potravin -
Výrobci, spotřebitelé a legislativa EU a ČR

Máme dlouholeté zkušenosti
s evropskou legislativou a politikou